Dyrektywa unijna epbd

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów danych do lektury w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania zwracające się nie właśnie do bezpieczeństwa ale oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze powiązane spośród ostatnim całe procedury oceny w pierwszej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żebym mógł stanowić stosowany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W głównej części uważają się urządzenia, które kojarzy się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zabiera się do urządzeń, które odnosi się w następnych miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń tworzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do robocie w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być określony, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub pojedyncze zaopatrzenia w projektu zapewnienia zgód z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.