Planeta ziemia swiat w infografikach

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może być przyznana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana istnieje w sprawie, jeśli nie zachodzą w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala używanie w niej jakichś standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy siedzą w niej czynniki w ról gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest wyjątkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej stale lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jak jest - kieruje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie tkwi w trakcie normalnego działania, natomiast jeżeli wystąpi - trzyma się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania i higieny pracy.