Rozwoj uslug gastronomicznych

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego wyjścia jest faktem, którego podstawowym obiektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w charakterze systemów ochronnych oraz urządzeń, które używane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a ponadto sposoby wykazywania zgód z ważnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową funkcję w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodzie z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z dyrektywą, jeżeli produkt jest prawidłowy z wartością to domyśla się jego współpracę z surowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych wprowadzanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem otrzymują się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach pochodzących z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zastrzeżeniami producent musi myśleć o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania oraz systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i sposoby ochronne winnym być tak skonstruowane, by jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić budowane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również stronie i podzespoły urządzeń muszą robić bezpiecznie i razem z poradą producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznaczenie CE. Materiały stosowane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Między nimi zaś atmosferą nie mogą zachodzić żadne reakcje, które mogłyby sprawić potencjalny wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne nie mogą przynieść zranienia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w efekcie ich sprawiania nie powstaną zbyt wysokie temperatury oraz promieniowanie. Nie mogą tworzyć zagrożeń elektrycznych również nie mogą robić sytuacji niebezpiecznych.