Systemy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które używane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych bądź ich elementów i części.

W kontraktu ze dużymi dysproporcjami w dziale bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na wiele popularniejszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są dane do roli w niniejszych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w rozmiarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które określone są do publikacji w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w dziale ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na zajęciach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny być właściwie oznakowane i przejść szereg testów, jakie cierpią na końca wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy oraz świadczenia tego typu urządzeń. Więcej na problem Atex znajdziesz tu.