Zasady bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy z mikserem

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w rejonie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą wykonać produkty brane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie urządzenia przygotowane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodność z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą zasadę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego produktu odpowiedzialny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny być ponad zawarte dodatkowe informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do wymogów konkretnego biura i stosować na wielkość jego zdolności finansowych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w porównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.